Laheij's agenda

19-06-2017
Opening WIndmolenpark Noordoostpolder
Opening WIndmolenpark Noordoostpolder

Initiatiefnemers NOP Agrowind, innogy (voorheen RWE) en Westermeerwind bouwen het grootste windpark van Nederland op land en in het water; langs de dijken van het IJsselmeer aan de westzijde van de Noordoostpolder.

Met 86 windturbines wekt Windpark Noordoostpolder vanaf 2017 jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Genoeg om jaarlijks bijvoorbeeld ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Noordoostpolder is daarmee één van de Europese koplopers in moderne windenergie. Op 19 juni 2017 vindt de feestelijke opening plaats door Maria van der Hoeven o.l.v. Anouschka Laheij.

12-06-2017
Alliantieberaad Nederland Rookvrij
Alliantieberaad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is een van de vaste moderatoren van de alliantie. Ook op 12 juni begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

30-05-2017
Stakeholdersdialoog NVB Vermogensopbouw
Stakeholdersdialoog NVB  Vermogensopbouw

Private vermogensopbouw wordt voor consumenten steeds belangrijker. Dat komt onder andere door de versobering van collectieve voorzieningen op het gebied van pensioen, zorg, werkloosheid en studie. Hoe kunnen consumenten werken aan hun vermogensopbouw en wat is daarbij de rol van banken, de overheid, verzekeraars, pensioenfondsen en andere stakeholders? Daarover gaat de dialoog op 30 mei 2017 onder leiding van Laheij.

18-05-2017
Festival Nationale Parken
Festival Nationale Parken

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt voor de Nationale Parken een sterk merk met internationale allure en bijbehorende standaard. Binnen het Programma Nationale Parken van Wereldklasse werken 15 partners waaronder het ministerie, samen aan de invulling hiervan. Onder meer door het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Op 18 mei vindt het tweede festival plaats met de aanwezigheid van staatssecretaris Van Dam. Laheij is evenals in 2016 de gespreksleider op dit bijzondere event.

12-05-2017
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?

Op vrijdag 12 mei 2017 staan we stil bij het terugtreden van Frank Verhulst als afdelingshoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.  In de afgelopen decennia heeft hij grote invloed gehad op het vakgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie en daarmee op de ontwikkeling van ontelbaar veel kinderen en jongeren. Zowel nationaal als internationaal staat hij bekend om zijn grootschalige epidemiologische onderzoeken, waaruit vele nieuwe inzichten over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen zijn voortgekomen. Op deze dag buigen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland zich over de opbrengsten van de psychiatrische epidemiologie. Ook wordt er uitgekeken naar de kansen voor de toekomst. Het syposium wordt geleid door Anouschka Laheij.

 

10-05-2017
FNV jaarcongres
FNV jaarcongres

Op 10 en 11 mei 2017 vindt het vierjaarlijkse congres van de FNV plaats. Tijdens dit congres wordt de koers van de FNV voor de komende jaren besproken (2017 – 2021). Laheij treedt beide dagen op als dagvoorzitter.

09-05-2017
SER en Medezeggenschap: een goede combinatie
SER en Medezeggenschap: een goede combinatie

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Veel van die thema’s zijn ook voor ondernemingsraden relevant. Daarom organiseert de SER op dinsdagmiddag 9 mei speciaal voor ondernemingsraden en hun bestuurders een congres waarin de link wordt gelegd tussen enkele SER-adviezen en de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap in uw organisatie.

 Tijdens deze middag presenteert de SER enkele recente voor de OR relevante adviezen: het advies Mens en Technologie en het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. We gaan in op de vraag wat de gevolgen zijn van deze adviezen voor de praktijk in de organisaties en bespreken met de deelnemers welke rol de OR en de bestuurder hierbij kunnen spelen. Daarnaast komt de taak van de SER aan de orde bij het bevorderen van medezeggenschap. Wat doet de SER op dit gebied en welke wensen leven er ten aanzien van deze taak bij OR’en? Anouschka Laheij gaat hierover graag met deelnemers in gesprek. 

19-04-2017
Woonvisie 2030 Gemeente Den Haag
Woonvisie 2030 Gemeente Den Haag

Er komt een nieuwe visie op het wonen in Den Haag. Welke richting moet de gemeente geven aan de groei van de stad? Daar is de hulp van bewoners en professionals hard bij nodig. Haagse bewoners, ondernemers en andere betrokkenen dachten het afgelopen jaar mee met de gemeente over de nieuwe woonvisie voor de stad Den Haag. De concept woonvisie is nu klaar en wethouder Joris Wijsmuller presenteert deze op 19 april 2017 aan de stad onder leiding van Anouschka in de Bazaar of Ideas aan de Hoefkade in Den Haag.

18-04-2017
Kick off Nederland Circulaire 2050
Kick off Nederland Circulaire 2050

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en door de sociale partners en vele andere ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.  Op dinsdag 18 april 2017 luiden we de start in van onze circulaire toekomst met een landelijke kick-off bijeenkomst. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen stakeholders uit om aan de slag te gaan om deze ambitie te verwezenlijken. Het komend halfjaar gaan vijf teams bouwen aan de transitieagenda’s, voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.  Deze kick-off is de eerste in een serie van diverse bijeenkomsten.

05-04-2017
Slotbijeenkomst schouwen Holland Outlet Mall
Slotbijeenkomst schouwen Holland Outlet Mall
page loading