á Laheij's agenda

21-11-2019

Pilot Flexibilisering Hoger Onderwijs deel 3

Pilot Flexibilisering Hoger Onderwijs deel 3

Bij de pilots flexibilisering mogen hogescholen en universiteiten hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.  

Deelnemende scholen kunnen tijdens het experiment informatie met elkaar delen via landelijke bijeenkomsten. Ze kunnen bijvoorbeeld van elkaar horen hoe ze het experiment opzetten en ervaren. Op 15 november vond de eerste van vier landelijke pilot bijeenkomsten plaats. Op 17 april de tweede. En op 21 november de derde.   De overheid gebruikt de bijeenkomsten om de scholen verder te informeren.

02-10-2019

Rookvrije Zorg Noord Limburg

12-09-2019

Opening Haags Schooljaar

03-09-2019

Congres BPD

Congres BPD
25-07-2019

Live Linked-in Webinar van ABN AMRO Duurzaam ondernemen

Live Linked-in Webinar van ABN AMRO  Duurzaam ondernemen

De spijkerbroek is hét symbool van individuele expressie en vrijheid. Maar in de productieketen van spijkerbroeken gaat er nog veel mis: arbeiders die onvoldoende loon krijgen en onder slechte condities werken, en het milieu en het klimaat die onnodig belast worden. Eigenlijk zou de inkoopprijs voor een spijkerbroek fors hoger moeten liggen. Uit berekeningen, die zijn verricht op verzoek van ABN AMRO, blijkt dat een retailer bijna 33 euro meer zou betalen voor een spijkerbroek als de verborgen kosten in rekening zouden zijn gebracht.

Donderdag 25 juli praat ik hierover door in het Live Linked-in Webinar van ABN AMRO met Bert van Son,de oprichter van Mud Jeans, Florian Reuter,senior manager van het Impact Institute en Henk Hofstede sector banker retail bij ABN AMRO.

10-07-2019

Samenspraakavond Versnellingsagenda Engelandlaan

Samenspraakavond Versnellingsagenda Engelandlaan
09-07-2019

Luchtvaartpolder in Perspectief

Luchtvaartpolder in Perspectief

Op 9 juli a.s. vindt het symposium ‘Luchtvaartpolder in perspectief” plaats ter gelegenheid van het afscheid van Hans Alders als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol. Laheij is gevraagd als moderator en zal de discussie over de waardering van de rol van (luchtvaart)akkoorden in het licht van de articulatie- en integratiefunctie van de parlementaire democratie leiden tussen Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Han Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur.

27-06-2019

Werkakkoorden Haagse bedrijven en de gemeente Den Haag

Werkakkoorden Haagse bedrijven en de gemeente Den Haag

De extra inzet om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden, begint concrete resultaten
op te leveren. Donderdag 27 juni ondertekenen ruim 50 werkgever uit de sectoren Zorg en Welzijn, Facilitair, Transport, Agrilogistiek en Horeca, & Hospitality werkakkoorden met de gemeente Den Haag. Hiermee nemen ze de verantwoordelijkheid om duurzame werkgelegenheid te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

21-06-2019

15de AmCham Health Forum 2019

15de AmCham Health Forum 2019

Sinds 2001 treffen vertegenwoordigers uit alle geledingen van de gezondheidszorg in Nederland elkaar tijdens het AmCham Health Forum om, aan de hand van een uitdagend thema, te debatteren over ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De rode draad door al deze bijeenkomsten is de maatschappelijke meerwaarde van innovatie binnen de gezondheidszorg. Het AmCham Health Forum 2019 zal worden gehost door de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika op vrijdag 21 juni 2019. Anouschka treedt deze dag op als moderator/dagvoorzitter.

In het eerste deel van de bijeenkomst zullen de inzichten uit het onderzoek ‘Verzilveren met Ontschotting’ door IQ Healthcare van het Radboud UMC gepresenteerd worden, met twee concrete cases waarin gekeken is naar implementatie, succes- en faalfactoren en mogelijkheden voor opschaling.

In het tweede deel van het AmCham Health Forum zullen prominente beleidsmakers en politici de implicaties van de wetenschappelijke bevindingen voor de praktijk en patiënt bediscussiëren en zich richten op de hoe-vraag voor opschaling van succesvolle ontschottingsinitiatieven.

18-06-2019

Samenspraakavond Versnellingsagenda Luxemburglaan

Samenspraakavond Versnellingsagenda Luxemburglaan
page loading