Laheij's agenda

12-06-2017
Alliantieberaad Nederland Rookvrij
Alliantieberaad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is een van de vaste moderatoren van de alliantie. Ook op 12 juni begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

18-05-2017
Festival Nationale Parken
Festival Nationale Parken

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt voor de Nationale Parken een sterk merk met internationale allure en bijbehorende standaard. Binnen het Programma Nationale Parken van Wereldklasse werken 15 partners waaronder het ministerie, samen aan de invulling hiervan. Onder meer door het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Op 18 mei vindt het tweede festival plaats met de aanwezigheid van staatssecretaris Van Dam. Laheij is evenals in 2016 de gespreksleider op dit bijzondere event.

12-05-2017
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?
Mijlpalen in de kinder en jeugdpsychiatrie: hoe gaan we verder?

Op vrijdag 12 mei 2017 staan we stil bij het terugtreden van Frank Verhulst als afdelingshoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.  In de afgelopen decennia heeft hij grote invloed gehad op het vakgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie en daarmee op de ontwikkeling van ontelbaar veel kinderen en jongeren. Zowel nationaal als internationaal staat hij bekend om zijn grootschalige epidemiologische onderzoeken, waaruit vele nieuwe inzichten over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen zijn voortgekomen. Op deze dag buigen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland zich over de opbrengsten van de psychiatrische epidemiologie. Ook wordt er uitgekeken naar de kansen voor de toekomst. Het syposium wordt geleid door Anouschka Laheij.

 

10-05-2017
FNV jaarcongres
FNV jaarcongres

Op 10 en 11 mei 2017 vindt het vierjaarlijkse congres van de FNV plaats. Tijdens dit congres wordt de koers van de FNV voor de komende jaren besproken (2017 – 2021). Laheij treedt beide dagen op als dagvoorzitter.

24-03-2017
Vluchtelingen op de arbeidsmarkt & de rol van werkgevers
Vluchtelingen op de arbeidsmarkt & de rol van werkgevers

Op maandag 27 maart 2017 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland de bijeenkomst Werk en vluchtelingen: ongekend talent, over het inzetten van nieuwe Nederlanders binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Er wordt antwoord gegeven op de vragen: waar vind ik geschikte vluchtelingen of vergunninghouders? Zijn er faciliteiten voor mij die het makkelijker maken om vergunninghouders een plek te geven in mijn bedrijf? En hoe kan ik dit als werkgever of HR-manager realiseren?

Iedere werkgever en HR-manager is welkom: van grote of kleine bedrijven, industriële of dienstverlenende bedrijven. Elke sector is uitgenodigd. 

20-03-2017
City Deal: Zorg voor Veiligheid in de stad
City Deal: Zorg voor Veiligheid in de stad

Op 20 maart 2017 wordt de City Deal: Zorg voor Veiligheid middels een bestuurlijk diner pensant bekrachtigd.  De City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad is gericht op de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer. Tilburg fungeert als trekker namens de steden. Vanuit het Rijk committeren de ministeries VenJ (voortrekker), VWS, BZK en SZW zich aan de City Deal. Deelnemen aan de discussie zijn minister VenJ Blok, staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), Van Rijn (VWS) en Klijnsma (SZW),  de burgemeestes en wethouders van de 7 gemeenten en natuurlijk de projectleiders van de 7 experimenten.

Het diner is bedoeld om de gezamenlijke ambitie en afspraken te vieren én vast te stellen.  Tijdens het diner worden de projecten toegelicht en worden twee gespreksthema’s behandeld: 1. informatiedeling en 2. oriëntatieverschillen tussen de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Deze thema’s worden door dagvoorzitter Anouschka Laheij ingeleid met een centrale vraag om het gesprek op gang te helpen.

09-03-2017
BOVIB Congres
BOVIB Congres

Op donderdag 9 maart leidt Anouschka het BOVIB congres over de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt met o.a. Bovib voorzitter Rob de Laat en RTL-Z commentator, econoom en journalist Mathijs Bouman. Ook gaat zij samen met Tweede Kamerleden, opdrachtgevers en zelfstandigen in debat over hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt-inzet voor de komende jaren. ovib is de onafhankelijke inhuur-intermediairs die vraag en aanbod van flex aan elkaar koppelen en die alle inhuurprocessen kunnen beheren en regisseren voor de opdrachtgevers. Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 2 miljard Euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen zij aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever. Omdat zij het vreemd vonden dat er nog geen vertegenwoordiging was voor dit soort bedrijven hebben zij in 2014 deze vereniging opgericht.

07-03-2017
Inspiratiebijeenkomst Bestuurlijke Samenwerking Leidse Regio
Inspiratiebijeenkomst Bestuurlijke Samenwerking Leidse Regio

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben plannen gemaakt voor versterking van de kwaliteiten van de regio en van de vijf gemeenten. In het afgelopen jaar hebben zij kwaliteiten en ambities voor de regio geformuleerd. Nu is het tijd voor de tweede fase, namelijk het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Daar zijn echter oneindige veel vormen vor. Welke past nu het beste bij deze regio? Op 15 februari 2017 worden raadsleden en stakelholders geinspireerd tijdens een interactieve avond over bestuurlijke samenwerking (klik hier voor de compilatiefilm van deze avond) .

Op 7 maart 2017 vindt de inspiratieavond plaats voor inwonders, bedrijven en politiek. Laheij is betrokken bij het programma ontwerp en leidt beide avonden.

17-02-2017
Slotdag: Matchen op het werk
Slotdag: Matchen op het werk

Op 17 februari leidt Anouschka de slotdag Matchen op het Werk. Onderdeel van die dag is de wethoudersconferentie met de wethouders van Nederland en minister Bussemaker en staatssecretaris Klijnsma.

Klik hier voor de compilatie film van de werkweek en de slotdag.

07-02-2017
Bewonersavond Herindeling Vijfheerenlanden
Bewonersavond Herindeling Vijfheerenlanden

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. Met de fusie ontstaat een middelgrote gemeente van ongeveer 55.000 inwoners. Omdat de huidige provinciegrens door deze nieuwe gemeente loopt, zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht beiden betrokken bij de procedure. OP 7 februari organiseert de Provincie Zuid Holland een bewonersavond, om samen met de inwoners van Zuid Holland te onderzoeken wel goede argumenten er zijn die pleiten vóór vestiging van de nieuwe gemeente binnen Zuid-Holland. Laheij treedt die avond op als gespreksleider.

page loading