Laheij's agenda

19-11-2018

Arbeidsjuridische congres UWV en IvA

Arbeidsjuridische congres UWV en IvA

Het viertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) vindt dit haar plaats op 19 november en  7 december 2018. Anouschka Laheij leidt, evenals in 2017, beide dagen in goede banen.

15-11-2018

Pilot Flexibilisering Hoger Onderwijs

Pilot Flexibilisering Hoger Onderwijs

Bij de pilots flexibilisering mogen hogescholen en universiteiten hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.  

Deelnemende scholen kunnen tijdens het experiment informatie met elkaar delen via landelijke bijeenkomsten. Ze kunnen bijvoorbeeld van elkaar horen hoe ze het experiment opzetten en ervaren. Op 15 november vindt de eerste van vier landelijke pilot bijeenkomsten plaats. De overheid gebruikt de bijeenkomsten om de scholen verder te informeren.

26-09-2018

Dag van de Financial - NBA

Dag van de Financial - NBA

Dag van de finacial is hét congres voor de Financieel Professional, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De rol van financieel professional blijft zich ontwikkelen. In bedrijfsleven en onze maatschappij zijn de normen van morgen, andere dan vandaag. Op de Dag van De Financial houdt de NBA de vinger aan de pols. Aan de kwaliteit van financieel professionals worden hoge eisen gesteld. Ook in de toekomst gaat het om de relevantie als financieel geweten van organisaties.

13-09-2018

Woon Congres Provincie Noord Holland

Woon Congres Provincie Noord Holland

Een belangrijk onderdeel van ruimtelijke inrichting is zorgen voor voldoende en goede woningen. De provincie werkt samen met gemeenten om dit te bereiken. De provincie wil vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk laten aansluiten. Op 13 september 2018 vindt het Wooncongres plaats.

02-07-2018

10 Dialogen Docu ALICIA

10 Dialogen Docu ALICIA

De documentaire ALICIA kwam hard aan bij zijn publiek. De film volgt drie jaar lang het dagelijkse leven van Alicia, een meisje dat op eenjarige leeftijd uit huis werd geplaatst en op vijfjarige leeftijd in een kindertehuis terecht kwam nadat ze vier jaar bij een pleeggezin had doorgebracht. 

De filmmakers (Maasja Ooms en Willemijn Cerutti) willen graag de dialoog voortzetten en met het publiek bespreken wat zij  zelf zouden willen veranderen en anders zouden willen doen en wat daarvoor nodig is en door wie. Dit alles expliciet zonder vingerwijzen. 

Het uiteindelijke doel van deze tien dialogen, die allen plaats zullen vinden in april, mei en juni 2018, is om de meest essentiële aanbevelingen, onorthodoxe ideeën en met lef klinkende beloftes te bundelen tot een manifest van prioriteiten. Die agenderen we in het najaar bij de verantwoordelijke instituten tijdens een grootse, landelijke bijeenkomst in Den Haag. Anouschka adviseert de makers over het gespreksformaat voor de dialogen en modereert de verschillende bijeenkomsten.

28-06-2018

Symposium Vroegdetectie in de ggz

Symposium Vroegdetectie in de ggz

Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe voorkom je dat je patiënt een psychose ontwikkelt? Hoe zorg je goed voor de kinderen van je patiënten? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz van elkaar leren. Hoe denken gemeenten en zorgverzekeraars over deze aanpak? Deze vragen worden tijdens het symposium Vroegdetectie in de ggz vanuit zowel de onderzoeks- als zorgkant belicht. Anouschka leidt de dag in goede banen.

21-06-2018

KWI Congres

KWI Congres

Op 21 juni vindt het derde congres van Kennisplatform Werk & Inkomen (KWI) plaats. Thema dit jaar is de recente en verwachte ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.

19-06-2018

Alliantieraad Nederland Rookvrij

Alliantieraad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is al een aantal jaar de vaste moderator van de Alliantie. Ook op 19 juni begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

12-06-2018

HP Reimagine 2018 'Recharge Your Brain'

HP Reimagine 2018 'Recharge Your Brain'

IT'ers zitten in het hart van het bedrijf. Aan hen wordt gevraagd om de systemen up-and-running te houden, maar tegelijkertijd is de IT-afdeling ook vaak aanjager van innovatie. Hoe blijft je geïnspireerd, waar doe je ideeën en informatie op, waar kun je leren van praktijkvoorbeelden en overleggen met vakgenoten zodat je door kunt gaan met het steeds verbeteren van de 'IT experience' binnen jouw bedrijf?   HPE Reimagine 2018 ‘Recharge Your Brain’ belooft een insirerende dag te worden met interessante sprekers en discussies onder leiding van Laheij.

05-06-2018

Slotconferentie Build up Skills - OTIB

Slotconferentie Build up Skills - OTIB

Welke rol speelt de bouw- en installatiesector de komende jaren bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Welke lessen heeft de sector in de afgelopen jaren geleerd? En wat betekenen de ambities van de sector voor het op peil houden van de kennis van de technische vakmensen? Deze vragen en andere zal Laheij aan de orde stellen tijdens de slotconferentie van BuildUpSkills in Amersfoort. 
Deze conferentie markeert een nieuwe mijlpaal in het BuildUpSkills-traject. Met het in kaart brengen van de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen en het overdragen van praktische adviezen aan de branche is het nu aan de bedrijven zelf om met de sectorambities aan de slag te gaan. 

page loading