Laheij's agenda

08-12-2017
UWV Arbeidsjuridische Congres
UWV Arbeidsjuridische Congres

Het dertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) staat dit jaar in het teken van actualiteit in het ontslagrecht. Gerenommeerde sprekers uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV bespreken primaire beslissingen in het ontslagrecht van UWV of kantonrechter. Ook de jurisprudentie komt aan bod. Anouschka Laheij is op beide dagen de dagvoorzitter.

07-12-2017
AB Werkt Cooperatieavonden
AB Werkt Cooperatieavonden

AB Werkt is een cooperatie die zich richt op het leveren van personeel in o.a. agro, food en bedrijven die zorgen voor het beheer en onderhoud van de leefomgeving. AB werkt is een coöperatie met  bijna 2000 leden. Jaarlijks, dit jaar op 7,12,14, 19 en 20 december organiseert zij een aantal inspirerende, informatieve avonden, waar haar leden worden bijgepraat en in discussie gaan over actuele vraagstukken. Al vijf  jaar op  rij is de gespreksleiding in handen van Laheij.

01-12-2017
Eneco Inspiratiedag High Potentials
Eneco Inspiratiedag High Potentials
30-11-2017
SER Commissie Klachtenbehandeling
SER Commissie Klachtenbehandeling

Bij werving en selectie zijn werkgevers op zoek naar de beste kandidaat met de juiste kennis en vaardigheden. Dit wordt steeds vaker onderzocht met behulp van selectie-assessments. Werkgevers, HR-medewerkers, psychologen en bedrijfsartsen handelen met de beste intenties, maar sollicitanten voelen zich er niet altijd goed bij. Mag de werkgever een kandidaat selecteren op psychische gezondheid? De Wet op de medische keuringen geeft hier handvatten voor, maar er blijven onduidelijkheden. Waarover kun je doorvragen bij een sollicitant, en waarover niet? Welke bijzondere functie-eisen kunnen worden gesteld? Hoe kun je psychische belastbaarheid meten? En hoe kunnen risico’s voor werknemers èn werkgevers worden beheerst? Wat kan wel en niet?  Over deze dilemma’s organiseert de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de SER o.l.v Laheij op 30 november een werkconferentie.

23-11-2017
ING Flex Event
ING Flex Event

Thema: invloed van Platformification op de Flexbranche.

21-11-2017
Arbeidsjuridische congres UWV en IvA
Arbeidsjuridische congres UWV en IvA

Het dertiende landelijke Arbeidsjuridische congres van het UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) staat dit jaar in het teken van actualiteit in het ontslagrecht. Gerenommeerde sprekers uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV bespreken primaire beslissingen in het ontslagrecht van UWV of kantonrechter. Ook de jurisprudentie komt aan bod. Anouschka Laheij is op beide dagen de dagvoorzitter.

17-11-2017
FNV Pensioendiscussie
FNV Pensioendiscussie

Op 17 november vindt de jaarlijkse Grote Pensioendiscussie plaats van het FNV voor kaderleden en bestuurders.

16-11-2017
NVB: Hyptheekfraude en Hennepteelt
NVB: Hyptheekfraude en Hennepteelt

Stakeholdersdialoog van de Nederlande Vereniging van Banken over hypotheekfraude en hennepteelt.

14-11-2017
NOLOC Loopbaancongres 2017
NOLOC Loopbaancongres 2017

Op 14 november 2017  is Laheij voor het tweedejaar op rij de dagvoorzitter op het jaarlijkse Noloc Loopbaancongres. Het Noloc Loopbaancongres bestaat ook dit jaar uit een volledig plenair programma met o.a. Jaap Bressers, Kim Spinder, Ans de Vos en Aaltje Vincent.

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland.

De ruim 2500 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuze advies, re-integratie- en carriére coaching. Zij werken bijvoorbeeld bij re-integratie- en outplacement bureaus, bij interne loopbaancentra, bij het UWV, bij gemeenten of als zelfstandig ondernemer.

09-11-2017
Alliantieberaad Nederland Rookvrij
Alliantieberaad Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid vinden zij minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het beleid en de wetgeving van de overheid positief wordt beïnvloed, de macht van de tabaksindustrie om wordt gebogen en de consument geholpen wordt bij het kiezen voor een rookvrij leven. Laheij is de vaste moderator van de Alliantie. Ook op 9 november begeleidt Laheij de samenkomst van de Alliantie.

page loading